Het controleren en onderhouden van Google Ads-campagnes is noodzakelijk voor een positief verloop. Komen de KPI’s niet in het geding? Zijn de budgetten toereikend? Zie je niks over het hoofd? Google Ads-scripts worden ingezet voor meer controle, overzicht en verminderen de hoeveelheid repeterend werk. Dit kan geweldig werken; tijd besparen en resultaten verbeteren. Zorg wel dat je scherp blijft op de werking van de Google Ads-scripts, zodat er geen schijncontrole ontstaat.

Elk script, zelf ontwikkeld of via een andere partij, kan op een bepaald moment niet naar behoren werken. Soms wordt dit veroorzaakt door een tijdelijk probleem, bijvoorbeeld doordat een gebruikte (Google) service even niet beschikbaar is. Vaak duren deze problemen niet lang en is er voor een goed geschreven script geen actie vereist. Anderzijds kunnen de problemen ook veroorzaakt worden door een aanpassing in een Google Ads-account, het Google Ads-systeem, Google Ads-scripts of één van de gebruikte api’s. Zo kunnen errors ontstaan die de werking van de scripts beïnvloeden en dit blijven doen totdat er een oplossing is doorgevoerd.

Tips bij controle en onderhoud

Controle over je Google Ads-scripts is erg belangrijk; weet dat ze doen wat ze behoren te doen. Alleen dan kunnen ze zorgen voor die zo belangrijke controle over de resultaten van je campagnes. Om de continuïteit te bewaken hebben de volgende punten aandacht nodig:

1. Controleer of de scripts nog werken

Controleer regelmatig of je scripts nog goed uitgevoerd worden. Dit kan in de logbestanden in de Google Ads-interface, maar dit is een nieuwe repeterende taak en dat is nu net niet de bedoeling van de inzet van scripts. Gelukkig kan dit ook handiger. Het is namelijk mogelijk om de resultaten in een centrale spreadsheet vast te leggen en om een geautomatiseerde e-mail te sturen bij problemen. Laat hiervoor iedere keer dat een script gelopen heeft de datum, tijd en informatie over de status van het script wegschrijven. Zo zie je eenvoudig per account en per script wanneer deze de laatste keer gelopen heeft en of het script succesvol is uitgevoerd. Een Google Ads-script kan zo geschreven worden dat het script niet direct stopt bij een foutmelding, maar eerst een e-mail stuurt, waarop vervolgens actie kan worden ondernomen.

2. Controleer of er aanpassingen gepland zijn

Controleer regelmatig of er wijzigingen gepland staan voor Google Ads-scripts en de gebruikte api’s. Wanneer er wijzigingen zijn die impact hebben op de scripts die jij gebruikt, dan kun je alvast voor een oplossing zorgen vóórdat de werking van het script beïnvloed wordt. Ondanks dat wijzigingen vaak aangekondigd worden, wil dit niet zeggen dat er direct een oplossing is voor het script dat je gebruikt. Niet alle scripts die online beschikbaar zijn worden goed onderhouden.

3. Laat de scripts meegroeien met de accounts

Een account wil nog wel eens groeien en dan kan een Google Ads-script na verloop van tijd problemen krijgen met de omvang van het account. Bijvoorbeeld de error “Exceeded maximum execution time” kan zich dan voordoen. Voorkom deze foutmelding en het bijbehorende oponthoud. Zorg dat de scripts bijtijds aangepast worden om ook grotere Google Ads-accounts te kunnen verwerken.

4. Zorg voor overzicht

Zorg dat je bijhoudt welke scripts in welk account gebruikt worden. Zeker bij grotere aantallen accounts is het handig om hiervoor een overzicht bij te houden. Mocht een script dan toch tijdelijk niet werken, dan weet je in ieder geval op welke accounts dit impact heeft.

5. Updates op één plek

Wanneer er een update nodig is, zorg dan dat deze maar op één plek doorgevoerd hoeft te worden. Gebruik je een script in meerdere accounts? Maak dan gebruik van een MCC-script of laat je scripts de code importeren van één centrale locatie buiten Google Ads-scripts. Zo zijn aanpassingen sneller doorgevoerd en is de kans dat je de aanpassing in een script vergeet door te voeren kleiner.

Nieuwe ontwikkelingen

Naast de noodzakelijke controles om de continuïteit te waarborgen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen van Google Ads-scripts. Google Ads en Google Ads-scripts ontwikkelen zich in hoog tempo. Hierdoor ontstaan niet alleen risico’s op errors, er ontstaan zeker ook kansen. De nieuwe mogelijkheden zouden jou veel tijd kunnen besparen. Daarnaast is het ook goed om met een zekere regelmaat de gebruikte scripts te evalueren. Dragen ze nog steeds optimaal bij aan de processen en het behalen van de doelstellingen? Soms kan een kleine aanpassing een onnodige alert voorkomen, een zinvolle alert toevoegen of repeterend werk nog verder verminderen.

Wat we zien is dat de controles en het onderhoud er in de praktijk helaas geregeld bij inschieten, zeker als het onderhoud in eigen beheer is. De waan van de dag is vaak sterker. Zorg dat de verantwoordelijkheid over het controleren en updaten van Google Ads-scripts vastligt. Of dit intern geregeld is of wordt uitbesteed, kennis van Javascript en Google Ads-scripts is onontbeerlijk om de continuïteit en optimale inzet te waarborgen. Alleen dan geven Google Ads-scripts écht meer controle over je Google Ads-accounts.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het controleren en onderhouden van Google Ads-scripts? Neem dan contact op.

Dit artikel verscheen ook op Frankwatching.