Google Analytics 4 add-on voor Google Sheets

Configureer eenvoudig je rapporten en download Google Analytics 4 data naar Google Sheets.

Deze Google Sheets add-on helpt je Google Analytics 4 data eenvoudiger weer te geven en te bewerken in Google Sheets.

 • Eenvoudig te gebruiken rapport configurator
 • Plan je rapporten om automatisch te worden bijgewerkt.
 • Vergelijk twee perioden met elkaar en sorteer op de delta van de metrics.
 • Ontvang een e-mail als je rapport klaar is.
 • Pas je bestaande rapporten aan via de sidebar.


Awesome and fast plugin when you want to extract data from GA4 tot Google Spreadsheet! Easy to use but also great support when you have questions.
Willem Bijenhof, Valantic


Great add-on 👌🏻 Works great, super fast and is very affordable. They took a lot of time to answer questions that I had. Really great product.
Leon Korteweg, freelance

Probeer gratis

Je kunt deze Google Analytics 4 add-on voor Google Sheets 14 dagen gratis gebruiken. Als je de add-on na de proefperiode wilt blijven gebruiken, abonneer je dan. Elk abonnement bevat:

 • Onbeperkte GA4 properties
 • Onbeperkte rapporten (Google's quotas and Sheets limits apply.)
 • Tot elk uur automatisch verversen
 • Ondersteuning per e-mail

Bekijk de demo video

Installeer de Google Sheets add-on

Om de Google Analytics-add-on te gebruiken, moet u deze eerst aan uw spreadsheet toevoegen. De volgende instructies leiden u door het proces:

 1. Maak een nieuwe Google spreadsheet (of open een bestaande).
 2. Kies in de menubalk: Extensions > Add-ons > Get add-ons
 3. Zoek de “Reporting for Google Analytics 4” add-on in de add-on galerij en selecteer deze.
 4. Klik op de pagina met de beschrijving van de add-on op install in rechterbovenhoek om deze add-on aan je spreadsheet toe te voegen.
 5. Er zou een dialoogvenster moeten verschijnen waarin je om toestemming wordt gevraagd voor de add-on om toegang te krijgen tot je Google Analytics 4 gegevens. Klik op "Accepteren".
 6. De add-on is nu geïnstalleerd. Het submenu "Reporting for Google Analytics 4" zou nu moeten verschijnen in het menu Extensions.

Je kunt ook direct naar de add-on gaan in de Google Workspace Marketplace. Hier kun je de add-on installeren. Deze is dan vervolgens in iedere Google Spreadsheet beschikbaar onder "Extensions".

GA4 rapporten maken

Rapporten kunnen handmatig worden gemaakt in the configuration sheet of met behulp van de sidebar van de add-on. Om de sidebar te gebruiken, selecteer je "Extensions" > "Reporting for Google Analytics 4" > "Create report" in de menubalk.
Hierdoor wordt aan de rechterkant een sidebar weergegeven waarmee je eenvoudig een rapport configuratie kunt creëren. De sidebar helpt bij het volgende:

 • Opzoeken Google Analytics 4 account en property gegevens.
 • Selecteren van dimensies en metrics. Inclusief custom metrics, dimensies, events en conversies.
 • Toepassen van eenvoudige metric filters.
 • Toepassen van eenvoudige dimensie filters.
 • De sortering van de rapportage bepalen.

Wanneer je klaar bent, klik je op de knop "Add report to sheet" en je rapport configuratie verschijnt in de sheet met de naam “Configuration GA4 reports” (als deze sheet nog niet bestaat, dan wordt deze aangemaakt.
Je kunt deze stappen nog een keer doorlopen om nog een rapport toe te voegen. Je kunt ook de informatie in de sheet kopiëren naar een nieuwe kolom en deze in de sheet aanpassen.
Niet alle cellen worden door de sidebar gevuld. De velden die niet door de sidebar gevuld worden kunnen in de sheet ingevuld worden.

GA4 rapporten bewerken

Er zijn twee manieren om rapporten te bewerken nadat je ze hebt gemaakt:

 • In het add-on menu kan je "Manage reports" selecteren. Er wordt dan een sidebar geopend met een lijst met de rapporten die momenteel in je configuratie sheet staan. Je kunt de "edit"-optie voor het rapport dat je wilt bewerken aanklikken en de zijbalk zal je huidige rapportconfiguratie weergeven. Je kunt aanpassingen doen in de sidebar en de rapportconfiguratie opslaan in de sheet.
 • Een andere optie is om de rapportconfiguratie rechtstreeks in het sheet te bewerken.

GA4 rapporten verwijderen

Er zijn twee manieren om rapporten te verwijderen nadat je ze hebt gemaakt:

 • In het add-on menu kan je "Manage reports" selecteren. Er wordt dan een sidebar geopend met een lijst met de rapporten die momenteel in je configuratie sheet staan. Je kunt de "delete"-optie voor het rapport dat je wilt bewerken aanklikken. Nadat je hebt bevestigd dat je het rapport wilt verwijderen, zal de rapportconfiguratie uit je sheet worden verwijderd.
 • Een andere optie is om de rapportconfiguratie rechtstreeks in het sheet te verwijderen.

GA4 rapporten uitvoeren

Ga naar "Extensions" > "Reporting for Google Analytics 4" > "Run reports" in het menu om alle rapportages die je gemaakt hebt uit te voeren.

GA4 rapporten plannen om automatisch uit te voeren

Rapportages kunnen automatische worden uitgevoerd. Ga hiervoor naar "Extensions" > "Reporting for Google Analytics 4" > "Schedule reports".
Er opent dan een scherm waarin je drie dingen kunt aangeven:

 • Het aan en uitzetten van een planning.
 • De frequentie, dag en tijd kiezen.
 • Of je een e-mail wilt ontvangen als het uitvoeren van een rapportage faalt.

Het schema gebruikt de tijdzone van de spreadsheet. Om de tijdzone aan te passen, ga je naar: "Bestand"> "Instellingen" in het Google Sheets-menu. Als er geen tijdzone is ingesteld, dan gebruikt het schema Coordinated Universal Time (UTC). Als je de tijdzone wijzigt, dan moet je het schema opnieuw instellen om de nieuwe tijdzone te gebruiken.

GA4 Quotas

Deze add-on voor Google Sheets maakt gebruik van de Google Analytics data API. Het gebruik van deze API is door Google gelimiteerd. Hier zie je welke quotas van toepassing zijn: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/quotas

Rapport configuratie opties

Optie Vereist Omschrijving
Report name Ja De naam die je aan het rapport geeft. De naam moet uniek zijn. Wanneer de naam niet uniek is, dan wordt er automatische een volgnummer toegevoegd om deze uniek te maken. De rapportnaam is ook de naam van de sheet waar de data naar toegeschreven wordt.
Property id Ja Het id van de Google Analytics 4 property. Je kunt de sidebar gebruiken om het id te achterhalen. Je kunt het id ook terug vinden in de Google Analytics 4 UI.
Property name De naam van de Google Analytics 4 property. Deze wordt ingevuld door de sidebar. Wanneer je een rapport direct in de spreadsheet opstelt en de property naam leeg laat, dan wordt deze gevuld de eerste keer dat het rapport uitgevoerd wordt.
Start date Ja De startdatum voor het ophalen van Analytics data. Je kunt een specifieke startdatum opgeven die is opgemaakt als JJJJ-MM-DD of als een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief heel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
Bekijke all mogelijke relative datums.

Je kunt ook de datum functies van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. De volgende expressie retourneert bijvoorbeeld de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
End date Ja De einddatum voor het ophalen van Google Analytics 4 data. Je kunt een specifieke einddatum opgeven die is opgemaakt als JJJJ-MM-DD of als een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief heel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
Bekijke all mogelijke relative datums.

Je kunt ook de datum functies van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. De volgende expressie retourneert bijvoorbeeld de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Compare start date Dit is de startdatum van het datumbereik waarmee u uw Google Analytics 4 data wilt vergelijken.
Je kunt een specifieke datum opgeven die is opgemaakt als JJJJ-MM-DD of als een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief heel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
Bekijke all mogelijke relative datums.

Je kunt ook de datum functies van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. De volgende expressie retourneert bijvoorbeeld de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Compare end date Dit is de einddatum van het datumbereik waarmee u uw Google Analytics 4 data wilt vergelijken.
Je kunt een specifieke datum opgeven die is opgemaakt als JJJJ-MM-DD of als een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief heel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
Bekijke all mogelijke relative datums.

Je kunt ook de datum functies van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. De volgende expressie retourneert bijvoorbeeld de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Metrics Ja Een lijst met metrics voor het rapport. Metrics kunnen op twee manieren opgegeven worden:
In de meest scenario’s voldoet een lijst met metric id’s. JSON stelt je instaat een wiskundige uitdrukking te maken voor afgeleide metrics. Het aantal gebeurtenissen per gebruiker is bijvoorbeeld eventCount/totalUsers.
Dimensions Ja Een lijst met dimensies voor het rapport. Dimensies kunnen op twee manieren opgegeven worden:
 • Als lijst van komma of new-line gescheiden dimensie id’s. Bijvoorbeeld: country, landingPage.
 • Als een JSON waarde in het format zoals gespecificeerd in de documentatie voor de Google Analytics 4.

In de meest scenario’s voldoet een lijst met dimensies id’s. JSON stelt je instaat een dimensionExpression te maken. Eén dimensie kan dan het resultaat zijn van een uitdrukking van meerdere dimensies. Bijvoorbeeld dimensie "land, stad": concatenate(land, ", ", stad).
Metric filters Filters kunnen gebruikt worden om de data in het rapport te beperken. Metric filters kunnen op twee manieren opgegeven worden:
Hoewel de tekst uitdrukking gemakkelijker te lezen is, kan JSON flexibeler zijn in complexe scenario's.
Dimension filters Filters kunnen gebruikt worden om de data in het rapport te beperken. Dimensie filters kunnen op twee manieren opgegeven worden:
Hoewel de tekst uitdrukking gemakkelijker te lezen is, kan JSON flexibeler zijn in complexe scenario's.
Order by Dit bepaalt hoe de rijen in het rapport worden gesorteerd. Standaard worden de rapporten gesorteerd op de eerste metric aflopend. Maar je kunt dit op twee manieren aanpassen:
Hoewel de tekst uitdrukking gemakkelijker te lezen is, kan JSON flexibeler zijn in complexe scenario's.
Limit Het maximum aantal rijen dat voor het rapport. Als deze parameter leeg wordt gelaten, worden alle rijen getoond.
Currency code Een valuta code in ISO 4217-indeling, zoals "USD", "EUR", "JPY". Als het veld leeg is, gebruikt het rapport de standaard valuta van de Google Analytics 4 property.
Include empty rows Als de waarde hier FALSE of niet gespecificeerd is, dan worden alleen rij opgenomen waarbij minimaal één van de metrics een waarde boven de 0 heeft. Indien de waarde "TRUE" is, worden deze rijen wel weergegeven.
Email addresses De e-mailadressen waarnaar dit rapport moet worden verzonden. Het rapport wordt alleen verzonden als het rapport minimaal 1 rij met data bevat. Laat dit veld leeg om het rapport niet te verzenden.
Delta order Wanneer twee perioden worden vergeleken, wordt het rapport gesorteerd op de delta van de eerste metric. Standaard is de sortering "aflopend" (descending), maar je kunt dit wijzigen in "oplopend" door hier “ascending” in te vullen. Dit werkt alleen wanneer het veld "Order by" leeg is. Anders dan wordt de expressie in het veld "Order by" toegepast op de dimensies of de metrics van het eerste datumbereik.
Delta threshold Voer een numerieke waarde in om de weergegeven rijen te beperken op basis van een minimum- of maximumwaarde van de delta (het verschil tussen de perioden voor de eerste metric). Bij het aflopende sortering worden alleen rijen weergegeven met een delta gelijk aan of hoger dan de drempel. Bij oplopende sortering worden alleen rijen weergegeven met een delta lager dan of gelijk aan de drempel.
Skip report Indien WAAR wordt het rapport in de corresponderende kolom niet uitgevoerd.
Separator Hier kan het scheidingsteken bepaald wordt dat gebruikt wordt bij de metrics filters, dimensie filters en order by. Het scheidingsteken is alleen nodig als de waarde wordt ingevoerd middels een tekst uitdrukking. Wanneer de waarde wordt ingegeven als JSON is het scheidingsteken niet nodig. Om de tekst uitdrukking bij de metric filter, dimensie filters en Order by goed te kunnen interpreteren wordt gebruik gemaakt van een scheidingsteken. Standaard is dit scheidings teken twee underscores (__). Wanneer er twee underscores (achter elkaar) voorkomen in één van de velden of in de waarde, dan kan dit tot conflicten leiden. In dit geval kun je een ander scheidingsteken instellen (bijvoorbeeld: _**_).
Spreadsheet URL Het rapport wordt standaard naar het huidige spreadsheet geschreven. Voer de URL van een andere Google Sheets spreadsheet in om het rapport naar die spreadsheet te schrijven. Je kan deze add-on toegang geven tot de andere spreadsheet door de spreadsheet te delen met "ga4-add-on@adformatic-tools.iam.gserviceaccount.com" (Dit serviceaccount heeft bewerkertoegang nodig om naar de spreadsheet te kunnen schrijven. )
Show quotas Standaard worden de gebruikte en resterende quota niet weergegeven boven van het rapport. Stel deze waarde in op "TRUE" om de quota weer te geven. Meer informatie over Google's quotas: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/quotas
Hide report header Standaard wordt er extra informatie en de totalen boven het rapport getoond. Stel "Hide report header" in op "TRUE" om deze rapportkoptekst te verbergen. Het rapport begint dan bij rij 1.
First column Standaard begint de rapportgegevens in de eerste kolom. Echter, je kunt dit wijzigen door een ander startkolomnummer te specificeren, zoals 3, zodat het rapport begint in kolom 3.
Disable formatting De rapportgegevens krijgen automatisch een format om de leesbaarheid in Google Sheets te verbeteren, inclusief valutasymbolen en duizendtalscheiders. Om deze functie uit te schakelen, stel de waarde in op 'TRUE'.
Last update on Dit is een alleen-lezen veld. Dit veld wordt ingevuld door de add-on, zodat je gemakkelijk kunt zien wanneer een rapport voor het laatst is bijgewerkt.
Update mode Er zijn drie update-modi beschikbaar:
 1. OVERWRITE: Dit is de standaardmodus, de rapportgegevens overschrijven alle vorige rapportgegevens.
 2. APPEND: Stel dit veld in op "APPEND" als je de nieuwe gegevens wilt toevoegen aan de bestaande rapportgegevens. Als je rapport één van de volgende datadimensies bevat: "date", "isoYearIsoWeek", "yearWeek", "yearMonth", "year", worden rijen met dezelfde waarde voor deze dimensie overschreven door de nieuwe rapportgegevens. Hiermee kun je bijvoorbeeld een rapport dagelijks laten draaien en gegevens van de laatste drie dagen toevoegen, zodat je altijd de meest recente gegevens hebt. (Google Analytics 4 heeft mogelijk meer dan 24 uur nodig om alle gegevens te verwerken.) Deze modus kan meer verwerkingstijd vereisen, dus denk eraan om het aantal rapporten per spreadsheet te beperken.
 3. APPEND_SIMPLE: In deze modus worden de gegevens van het nieuwe rapport onder de bestaande gegevens in het blad geplaatst. Het is efficiënt en snel, maar overschrijft geen gegevens met overeenkomende datums.

Let op: Wanneer je "APPEND" of "APPEND_SIMPLE" gebruikt, zijn de totale waarden uitgeschakeld. Bovendien kun je geen gegevens toevoegen als je twee datumbereiken met elkaar vergelijkt.

Overzicht beschikbare relatieve datums

Relatieve datums:

 • XdaysAgo (X is een positief heel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • today
 • yesterday
 • mondayThisWeek
 • lastSunday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
 • sunday2WeekAgo
 • monday2WeekAgo
 • friday2WeekAgo
 • saturday2WeekAgo
 • firstDayThisMonth
 • firstDayLastMonth
 • lastDayLastMonth
 • firstDay2MonthsAgo
 • lastDay2MonthsAgo
 • firstDayThisYear

Relatieve datums vorig jaar:

 • XdaysAgoLastYear (X is een positief heel getal, bijvoorbeeld 7daysAgoLastYear)
 • sundayLastWeekLastYear
 • mondayLastWeekLastYear
 • fridayLastWeekLastYear
 • saturdayLastWeekLastYear
 • firstDayLastMonthLastYear
 • lastDayLastMonthLastYear
 • firstDayLastYear

Een filter expressie schrijven als tekst uitdrukking

Een filter expressie kan het aantal rijen beperken op basis van de waarde van de metrics of de waarde van de dimensies in de rapportage.

Metric filters als text uitdrukking

Een metric filter filtert op basis van de waarde van de metrics.
Een metric filter expressie bestaat altijd uit drie onderdelen:

 • Een metric (bijvoorbeeld sessions)
 • Een operator (bijvoorbeeld groter dan (>))
 • Een waarde (bijvoorbeeld 30)

Een voorbeeld van een filter is:

sessions__>__30

Dit filter zorgt ervoor dat alleen rijen met meer dan 30 sessies opgenomen worden. Rijen met 30 sessies of minder worden niet in de rapportage opgenomen.

Metric operators
De volgende operators zijn beschikbaar voor metric filters:

 • Groter dan: >
 • Kleiner dan: <
 • Groter dan of gelijk aan: >=
 • Kleiner dan of gelijk aan: <=
 • Gelijk aan: =

Dimensie filters als textuitdrukking

Een dimensie filter filtert op basis van de waarde van de dimensies. Een dimensie filter expressie bestaat altijd uit drie onderdelen:

 • Een dimensie (bijvoorbeeld sessions)
 • Een operator (bijvoorbeeld bevat (contains))
 • Een waarde (bijvoorbeeld “google”)

Een voorbeeld van een filter is:

sessionSource__contains__google

Dit filter zorgt ervoor dat alleen rijen waarbij de sessionSource “google” bevat worden opgenomen. Rijen waarbij de sessionSource geen “google” bevat wordt niet in de rapportage opgenomen.

Dimensie operators

De volgende operators zijn beschikbaar voor dimensie filters:

 • Bevat: CONTAINS
 • Begint met: BEGINS_WITH
 • Eindigt met: ENDS_WITH
 • Exact: EXACT
 • Volledige reguliere expressie: FULL_REGEXP
 • Gedeeltelijke reguliere expressie: PARTIAL_REGEXP

Bevatten of uitsluiten

Standaard zal een filter er voor zorgen dat een rapportages alleen gegevens bevat die aan de conditie voldoen. Het is ook mogelijk om deze gegevens juist uit te sluiten.

Een expressie om gegevens uit te sluiten ziet er bijvoorbeeld zo uit:

NOT__sessions__>__30

Dit filter zorgt er voor dat de rapportage alleen rijen bevat met 30 sessies of minder.

 

NOT__sessionSource__contains__google

Dit filter zorgt ervoor dat de rapportage alleen rijen bevat waarbij "google" niet voorkomt in de sessionSource.

Scheidingsteken

De Google Analytics Data API (voor Google Analytics 4) accepteert filters alleen in de vorm van JSON. Deze add-on voor Google Sheets kan een tekst reeks interpreteren en omzetten naar JSON. In Google Analytics 4 is het mogelijkheid om custom metrics, custom dimensies, events en conversies te definieren. Voor custom dimensies en metrics zijn er geen beperkingen voor de naamgeving en ook voor de namen van events en conversies zijn er weinig beperkingen.

Om de tekst reeks toch goed te kunnen interpreteren wordt gebruik gemaakt van een scheidingsteken. Standaard is dit scheidings teken twee underscores (__). Wanneer er twee underscores (achter elkaar) voorkomen in één van de velden of in de waarde, dan kan dit tot conflicten leiden. In dit geval kun je een ander scheidingsteken instellen (bijvoorbeeld: _**_).

Met een aangepast scheidingsteken zou het eerder genoemde voorbeeld er zo uit zien:

sessions_**_>_**_30

Filter expressies combineren

Filter expressies kunnen met elkaar gecombineerd worden. Dit kan op twee manieren:

 • AND: In dit geval moeten beide filter expressies waar zijn (voor en na de koppeling met AND).
 • OR: In dit geval hoeft maar één van beide condities waar te zijn.

Voorbeelden van een gecombineerde filter expressie zijn:

sessions__>__30__AND__newUsers__>__20

sessions__>__30__OR__purchaseRevenue__>__0

Een koppelteken wordt altijd voorafgegaan en gevolgd door een scheidingsteken.

Filters voor dimensies en metrics kunnen niet gecombineerd worden in één expressie. De filters voor dimensies en metrics moet apart worden opgegeven.

Prioriteit bepalen

Wanneer je meer dan twee filter expressies wil combineren, dan kan het noodzakelijk zijn om de prioriteit te bepalen, om zo de juiste expressies te groeperen. Dit kan door het toevoegen van haakjes. De expressies die tussen haakjes staan worden eerst uitgevoerd.

Voorbeelden prioriteit geven met haakjes:

sessions__>__30__OR__(newUsers__>__20__AND__sessions__>__20)
eventName__EXACT__Lead__AND__(country__EXACT__Germany__OR__country__EXACT__France__OR__country__EXACT__Belgium)

Order by als tekst uitdrukking

Met een order by tekst uitdrukking kun je bepalen hoe een rapportage gesorteerd wordt.

Een order by expressie bestaat altijd uit twee onderdelen:

 • De naam van een metric of dimensie
 • De richting, hiervoor zijn twee opties:
  • desc (Aflopend)
  • asc (oplopend)

Een voorbeeld van een order by expressie is:

newUsers__asc

Door deze regel wordt het rapport oplopend gesorteerd op de metric newUsers.

Er wordt gebruik gemaakt van een scheidingsteken tussen de naam van de dimensie of metric en de richting. Standaard is dit scheidingsteken twee underscores (__). Wanneer dit scheidingsteken conflicteert met je dimensies of metrics, dan kun je het scheidingsteken aanpassen. Dit kan in de sheet in de rij “Separator”.

Order by regels kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. Dit kan door de expressies van elkaar te scheiden met een komma.
Een voorbeeld van een gecombineerde expressie is:

newUsers__desc, city__asc

Door deze regel wordt het rapport aflopend gesorteerd op de metric newUsers en oplopend op basis van city.
Sortering bij dimensies vindt alfabetisch plaats en is niet hoofdlettergevoelig. Wanneer dit onwenselijk is. Geef de order by regels dan op als JSON.

Voorwaarden

Je kunt deze add-on voor Google Sheets gratis gebruiken. In de toekomst voeren we wellicht een abonnementsmodel in.
Voor meer informatie lees onze algemene voorwaarden en privacy policy.

Feedback en vragen