Google Ads add-on voor Google Sheets

Importeer Google Ads data naar Google Sheets.

Deze Google Sheets add-on helpt je om Google Ads gegevens makkelijker te bekijken en bewerken in Google Sheets.

 • Eenvoudig te gebruiken rapportconfigurator.
 • Tot elk uur automatisch verversen van rapporten.
 • Ontvang een e-mail wanneer je rapport klaar is.
 • Bewerk rapport configuraties met de sidebar of in de sheet.

Probeer gratis

Je kunt deze Google Ads add-on voor Google Sheets 14 dagen gratis gebruiken. Om de add-on na de proefperiode te blijven gebruiken, is een abonnement nodig.

Installeer de Google Sheets add-on

Om de Google Ads add-on te gebruiken, moet je deze eerst toevoegen aan je spreadsheet. De volgende instructies leiden je door het proces:

 1. Maak een nieuwe Google spreadsheet (of open een bestaande).
 2. Kies in de menubalk: Extensies > Add-ons > Get add-ons
 3. Zoek de add-on "Google Ads™ reporting by Adformatic" in de add-on galerij en selecteer deze.
 4. Op de add-on beschrijvingspagina, klik op installeren in de rechterbovenhoek om deze add-on aan je spreadsheet toe te voegen.
 5. Er verschijnt een venster waarin je wordt gevraagd om de add-on toegang te geven tot o.a. je Google Ads gegevens. Klik op "Toestaan".
 6. De add-on is nu geïnstalleerd. Het "Google Ads™ reporting by Adformatic" submenu verschijnt nu in het Extensies menu.

Je kunt ook rechtstreeks naar de add-on gaan in de Google Workspace Marketplace. Hier kun je de add-on installeren. De add-on is dan beschikbaar in elk Google Spreadsheet onder "Extensies".

Maak Google Ads rapporten

Rapporten kunnen handmatig worden gemaakt in de configuratie sheet of met behulp van de add-on zijbalk. Om de zijbalk te gebruiken, selecteer je "Extensies" > "Google Ads™ reporting by Adformatic" > "Create reports" in de menubalk.
Dit toont een zijbalk aan de rechterkant waarmee je eenvoudig een rapportconfiguratie kunt maken. De zijbalk helpt bij het volgende:

 • Opzoeken van Google Ads accountinformatie.
 • Selecteren van velden, segmenten en statistieken.
 • Filters toepassen.
 • De sortering van het rapport bepalen.

Als je klaar bent, klik je op de knop "Add report to sheet" en je rapportconfiguratie verschijnt in de sheet met de naam “Google Ads report configuration” (als de sheet nog niet bestaat, wordt deze aangemaakt).
Je kunt deze stappen opnieuw doorlopen om nog een Google Ads rapport toe te voegen. Je kunt de informatie in de sheet ook kopiëren naar een nieuwe kolom en deze in de sheet bewerken.
Niet alle cellen worden door de zijbalk ingevuld. De velden die niet door de zijbalk worden ingevuld, kunnen in de sheet worden ingevoerd.

Google Ads reporten aanpassen

Er zijn twee manieren om rapporten te bewerken nadat je ze hebt gemaakt:

 • In het add-on menu kan je "Manage reports" selecteren. Er wordt dan een sidebar geopend met een lijst met de rapporten die momenteel in je configuratie sheet staan. Je kunt de "edit"-optie voor het rapport dat je wilt bewerken aanklikken en de zijbalk zal je huidige rapportconfiguratie weergeven. Je kunt aanpassingen doen in de sidebar en de rapportconfiguratie opslaan in de sheet.
 • Een andere optie is om de rapportconfiguratie rechtstreeks in het sheet te bewerken.

Google Ads reporten verwijderen

Er zijn twee manieren om rapporten te bewerken nadat je ze hebt gemaakt:

 • In het add-on menu kan je "Manage reports" selecteren. Er wordt dan een sidebar geopend met een lijst met de rapporten die momenteel in je configuratie sheet staan. Je kunt de "delete"-optie voor het rapport dat je wilt bewerken aanklikken. Nadat je hebt bevestigd dat je het rapport wilt verwijderen, zal de rapportconfiguratie uit je sheet worden verwijderd.
 • Een andere optie is om de rapportconfiguratie rechtstreeks in het sheet te verwijderen.

Reporten uitvoeren

Ga naar "Extensions" > "Google Ads™ reporting by Adformatic" > "Run reports" in het menu om alle rapporten, die je aan de sheet hebt toegevoegd, uit te voeren.

Plan rapporten om automatisch uit te voeren

Rapporten kunnen worden gepland om automatisch uit te voeren. Ga hiervoor naar "Extensies" > "Google Ads™ reporting by Adformatic" > "Set schedule".
Er wordt een dialoogvenster geopend waarin je drie dingen kunt aangeven:

 • Een schema in- en uitschakelen.
 • Kies de frequentie, dag en tijd.
 • Stel in of je een e-mail wilt ontvangen als de uitvoering van een rapport mislukt.

Als je ook alerts instelt, dan worden deze op hetzelfde schema uitgevoerd. Hoewel zowel rapportage als alerts in één spreadsheet kunnen worden uitgevoerd, wordt het aanbevolen om aparte spreadsheets te gebruiken.

Het schema gebruikt de tijdzone van de spreadsheet. Om de tijdzone bij te werken ga je naar: "Bestand" > "Instellingen" in het Google Sheets-menu. Als er geen tijdzone is ingesteld, gebruikt het schema de Coordinated Universal Time (UTC). Als je de tijdzone wijzigt, moet je het schema opnieuw instellen om de nieuwe tijdzone te gebruiken.

Report configuratie opties

Optie Vereist Omschrijving
Report name Ja De naam die je aan het rapport geeft. De naam moet uniek zijn. Als de naam niet uniek is, wordt er automatisch een volgnummer toegevoegd om het uniek te maken. De rapportnaam is ook de naam van de sheet waarnaar de gegevens worden geschreven.
Login ID Het ID van het Google Ads-account waarmee je bent ingelogd. Dit kan een Google Ads-account of manager-account zijn. Voer de id in dit formaat in: XXX-XXX-XXXX.
Customer id Ja Het ID van het Google Ads-account. Je kunt de zijbalk gebruiken om de id te achterhalen. Je kunt de ID ook vinden in de Google Ads UI. Voer de id in dit formaat in: XXX-XXX-XXXX.
Customer name De naam van het Google Ads-account. De accountnaam wordt ingevuld door de zijbalk. Als je een rapportconfiguratie direct in het blad invoert en de accountnaam leeg laat, wordt deze opgehaald bij de eerste uitvoering van het rapport.
Start date Ja De startdatum voor het ophalen van Google Ads gegevens. Je kunt een specifieke startdatum opgeven, geformatteerd als JJJJ-MM-DD of een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • SaturdayLastWeek
Bekijk alle mogelijke opties voor relatieve datums.

Je kunt ook de datumsfuncties van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. Bijvoorbeeld, de volgende expressie geeft de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
End date Ja De einddatum voor het ophalen van Google Ads gegevens. Je kunt een specifieke einddatum opgeven, geformatteerd als JJJJ-MM-DD of een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • SaturdayLastWeek
Bekijk alle mogelijke opties voor relatieve datums

Je kunt ook de datumsfuncties van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. Bijvoorbeeld, de volgende expressie geeft de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Compare start date Dit is de startdatum van het datumbereik waarmee je je Google Ads-gegevens wilt vergelijken.
Je kunt een specifieke datum opgeven, geformatteerd als JJJJ-MM-DD of een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • SaturdayLastWeek
Bekijk alle mogelijke opties voor relatieve datums

Je kunt ook de datumsfuncties van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. Bijvoorbeeld, de volgende expressie geeft de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Compare end date Dit is de einddatum van het datumbereik waarmee je je Google Ads-gegevens wilt vergelijken.
Je kunt een specifieke datum opgeven, geformatteerd als JJJJ-MM-DD of een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • SaturdayLastWeek
Bekijk alle mogelijke opties voor relatieve datums

Je kunt ook de datumsfuncties van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. Bijvoorbeeld, de volgende expressie geeft de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Report type Ja Hier kun je het rapport type definiëren. Dit is het 'FROM'-gedeelte van de GAQL-query die naar de Google Ads API wordt gestuurd. Je kunt elk rapport type kiezen dat hier wordt vermeld: https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v13/overview
Columns Ja De kolommen zijn alle velden, segmenten en statistieken voor je rapport. Dit is het 'SELECT'-gedeelte van de GAQL-query die naar de Google Ads API wordt gestuurd. Je kunt de zijbalk gebruiken om de kolommen te selecteren of de kolommen rechtstreeks in de configuratie sheet invoeren. Je kunt ook de documentatie van de Google Ads API of de Google Ads Query Builder gebruiken om de juiste kolomnamen te vinden.
Filters De filters stellen je in staat om de gegevens die worden teruggegeven door Google Ads te beperken. Dit is het 'WHERE'-gedeelte van de GAQL-query die naar de Google Ads API wordt gestuurd. Je kunt de zijbalk gebruiken om de filters toe te voegen of de filters rechtstreeks in de configuratie sheet toevoegen. Je kunt de documentatie van de Google Ads API of de Google Ads Query Builder gebruiken om de filters rechtstreeks aan het blad toe te voegen.
Sort De sorteeroptie stelt je in staat om te bepalen in welke volgorde de rijen worden getoond. Dit is het 'ORDER BY'-gedeelte van de GAQL-query die naar de Google Ads API wordt gestuurd. Je kunt de zijbalk gebruiken om de sortering toe te voegen of de sortering rechtstreeks in de configuratie sheet toevoegen. Je kunt de documentatie van de Google Ads API of de Google Ads Query Builder gebruiken om de sortering rechtstreeks aan het blad toe te voegen.
Limit Het maximale aantal rijen voor het rapport. Als deze parameter leeg wordt gelaten, worden alle rijen weergegeven.
Email addresses De e-mailadressen waarnaar dit rapport moet worden verzonden. Het rapport wordt alleen verzonden als het rapport ten minste 1 rij met gegevens bevat. Laat dit veld leeg om geen e-mail te verzenden.
Hide report Header Standaard worden extra informatie en de totalen boven het rapport getoond. Stel de waarde in op WAAR om deze rapportkoptekst te verbergen. Het rapport begint dan bij rij 1.
First column Standaard begint de rapportgegevens in de eerste kolom. Echter, je kunt dit wijzigen door een ander startkolomnummer te specificeren, zoals 3, zodat het rapport begint in kolom 3.
Disable formatting De rapportgegevens krijgen automatisch een format om de leesbaarheid in Google Sheets te verbeteren, inclusief valutasymbolen en duizendtalscheiders. Om deze functie uit te schakelen, stel de waarde in op WAAR.
Skip report Indien WAAR, wordt het rapport in de overeenkomstige kolom niet uitgevoerd.
Last update on Dit is een alleen-lezen veld. Dit veld wordt ingevuld door de add-on, zodat je eenvoudig kunt zien wanneer een rapport voor het laatst is bijgewerkt.

Overzicht beschikbare relatieve datums

Relatieve datums:

 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • today
 • yesterday
 • mondayThisWeek
 • lastSunday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
 • sunday2WeekAgo
 • monday2WeekAgo
 • friday2WeekAgo
 • saturday2WeekAgo
 • firstDayThisMonth
 • firstDayLastMonth
 • lastDayLastMonth
 • firstDay2MonthsAgo
 • lastDay2MonthsAgo
 • firstDayThisYear

Relatieve datums vorig jaar:

 • XdaysAgoLastYear (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgoLastYear)
 • sundayLastWeekLastYear
 • mondayLastWeekLastYear
 • fridayLastWeekLastYear
 • saturdayLastWeekLastYear
 • firstDayLastMonthLastYear
 • lastDayLastMonthLastYear
 • firstDayLastYear

Performance Max rapporten

Hoewel alle beschikbare gegevens voor Performance Max-campagnes kunnen worden opgehaald in de standaardrapporten, kan het vinden van de specifieke gegevens die je nodig hebt uitdagend zijn en in sommige gevallen meerdere stappen en enige vaardigheden met spreadsheets vereisen.
Om deze reden hebben we enkele vooraf gedefinieerde PMax-rapporten gemaakt die je mogelijk nuttig vindt.

Om toegang te krijgen tot de PMax-rapporten, navigeer naar het add-onmenu en selecteer "Extensies" > "Google Ads™ reporting by Adformatic" > "Performance Max reports".

Op dit moment zijn er 4 PMax-rapporten beschikbaar:

 • PMax Allocation
 • PMax Search Category Label
 • PMax Product Performance
 • PMax Placement Performance

PMax allocation: Dit rapport schat de kosten, conversie en conversiewaardeverdeling voor Performance Max-campagnes door verschillende rapporten te combineren, aangezien Google deze gegevens niet rechtstreeks verstrekt. Shopping worden afgeleid van het 'asset_group_product_group_view'-rapport. Videokosten worden berekend door de kosten per weergave te vermenigvuldigen met het aantal weergaven, en conversies en conversiewaarden zijn gebaseerd op interacties met 'Video'-assets. Displaygegevens zijn gebaseerd op interacties met 'Marketing'-assets. 'Search/other' omvat alle overige gegevens.

PMax search category label: Dit rapport toont de prestaties van alle search category labels (zoekwoorden) in alle Performance Max-campagnes. Pas de periode aan om gegevens voor een langere of kortere duur op te halen.

PMax product performance: Dit rapport toont productprestatiegegevens van alle Performance Max-campagnes. Pas de periode aan om gegevens voor een langere of kortere duur op te halen.

PMax placement performance: Dit rapport toont plaatsingsprestatiegegevens van alle Performance Max-campagnes. Pas de periode aan om gegevens voor een langere of kortere duur op te halen.

Deze rapporten voorzien je van de gegevens, die eenvoudig te analyseren zijn en gemakkelijk te koppelen aan een Looker Studio Dashboard.

Het is raadzaam om deze rapporten in een aparte spreadsheet uit te voeren. Sommige rapporten kunnen een langere verwerkingstijd vereisen en veel rijen genereren. Als een account te groot is, overweeg dan om de PMax-rapporten over meerdere spreadsheets te verdelen.

Google Ads alerts

Deze add-on biedt een verzameling van vooraf gedefinieerde, maar aanpasbare, Google Ads alerts. Om ze te openen, ga je naar het add-on menu en selecteer je "Extensies" > "Google Ads™ reporting by Adformatic" > "Alerts". Een zijbalk wordt geopend om je door het installatieproces te begeleiden.

Deze alerts zijn momenteel beschikbaar:

 1. Maandelijks budget alert: Controleert de uitgaven van deze maand tot gisteren in vergelijking met het beschikbare budget tot gisteren. Een budgetstatus wordt berekend en er wordt een alert verzonden als het verschil te groot wordt. Je kunt zelf de drempels instellen.
 2. Geen conversies alert: Controleert hoeveel dagen geleden de laatste conversie (opgenomen in de conversiekolom) plaatsvond. Er wordt een alert verzonden als het aantal dagen boven de drempel ligt.
 3. Geen vertoningen alert: Controleert hoeveel uur geleden de laatste vertoning plaatsvond. Er wordt een alert verzonden als het aantal uren boven de drempel ligt.
 4. Accountprestatie alert: Controleert de accountprestaties van gisteren voor klikken, kosten en conversies. Het vergelijkt de prestaties van gisteren met de gemiddelde prestaties op dezelfde weekdag in de voorgaande weken. Er wordt een alert verzonden als de afwijking boven de drempel ligt.

Stel het schema in om elke ochtend controles uit te voeren en e-mailmeldingen te ontvangen voor gedetecteerde problemen. Je kunt eenvoudig de alerts instellen voor meerdere accounts.
Aangezien alerts en rapporten hetzelfde schema delen, is het aan te raden om een aparte spreadsheet te gebruiken voor het instellen van alerts. Op deze manier kunnen ze beide op hun eigen schema draaien.

Google Ads audit

Met deze add-on voor Google Sheets kun je snel al je Google Ads-accounts controleren op veelvoorkomende fouten en optimalisatie kansen.

Health check

De health check biedt op dit moment de volgende controles:

 1. Campagnes zonder advertentiegroepen
 2. Advertentiegroepen zonder responsive search ads
 3. Advertentiegroepen met te weinig ads
 4. Advertentiegroepen zonder keywords
 5. Advertentiegroepen zonder targeting
 6. Keywords met BMM
 7. Afgekeurde extensies
 8. Afgekeurde ads (op reden van afkeuring)
 9. Extensies onder limiet

De add-on voert de controle uit en schrijft de resultaten naar een Google Sheet.

Optimalisatie kansen

De optimalisatie kansen bieden op dit moment de volgende controles:

 1. Negatieve search terms
 2. Positieve search terms
 3. Negatieve Shopping producten
 4. Campagnes beperkt door budget
 5. Verloren conversies

De add-on voert de controle uit en schrijft de resultaten naar de Google Sheet.

Samenvatting

Je kunt eenvoudig een samenvatting maken van de resultaten van de health check en de optimalisatie kansen. Dit creëert een nieuwe sheet met de resultaten van alle uitgevoerde controles. Het overzicht toont het aantal gevonden resultaten per controle en bevat een link naar de sheet met de controle details.

google-ads-audit-summary

Voorwaarden

Voor meer informatie lees onze algemene voorwaarden en privacy policy.

Vragen en verzoeken voor nieuwe functies

Als je een vraag of een verzoek voor een nieuwe functie hebt, neem dan contact met ons op.