Microsoft Advertising add-on voor Google Sheets

Download Microsoft Advertising-gegevens naar Google Sheets.

Deze Google Sheets add-on helpt je om Microsoft Advertising gegevens makkelijker te bekijken en bewerken in Google Sheets.

 • Eenvoudig te gebruiken rapportconfigurator.
 • Tot elk uur automatisch verversen van rapporten.
 • Ontvang een e-mail wanneer je rapport klaar is.
 • Bewerk rapport configuraties met de sidebar of in de sheet.

Probeer gratis

Je kunt deze Microsoft Advertising add-on voor Google Sheets 14 dagen gratis gebruiken. Om de add-on na de proefperiode te blijven gebruiken, is een abonnement nodig.

Installeer de Google Sheets add-on

Om de Microsoft Advertising-add-on te gebruiken, moet je deze eerst toevoegen aan je spreadsheet. De volgende instructies begeleiden je door het proces:

 1. Maak een nieuwe Google-spreadsheet (of open een bestaande).
 2. Kies in de menubalk: Extensies > Add-ons > Get add-ons
 3. Zoek de add-on “Microsoft Ads (Bing Ads) reporting by Adformatic” in de add-on galerij en selecteer deze.
 4. Klik op de add-on beschrijvingspagina rechtsboven op installeren om deze add-on toe te voegen aan je spreadsheet.
 5. Er zou een dialoogvenster moeten verschijnen dat om toestemming vraagt voor de add-on om toegang te krijgen tot je Google Sheet. Klik op "Toestaan".
 6. De add-on is nu geïnstalleerd. Het submenu "Microsoft Ads (Bing Ads) reporting by Adformatic" verschijnt nu in het Extensies menu.

Je kunt ook rechtstreeks naar de add-on in de Google Workspace Marketplace gaan, hier kun je de add-on installeren. De add-on is dan beschikbaar in elke Google Spreadsheet onder "Extensies".

Maak Microsoft Advertising rapporten

Rapporten kunnen handmatig worden gemaakt in het configuratieblad of met behulp van de add-ons zijbalk. Om de zijbalk te gebruiken, selecteer in de menubalk "Extensions" > "Microsoft Ads (Bing Ads) reporting by Adformatic" > "Create report".
Dit zal een zijbalk aan de rechterkant weergeven waarmee je eenvoudig een rapportconfiguratie kunt maken. De zijbalk helpt met het volgende:

 • Zoeken naar Microsoft Advertising accountinformatie.
 • Selecteren van attributen en statistieken.
 • Bepalen van de sorteervolgorde van het rapport.

Als je klaar bent, klik dan op de knop "Add report to sheet" en je rapportconfiguratie verschijnt in het blad genaamd "Microsoft Advertising rapportconfiguratie" (als dit blad nog niet bestaat, wordt het aangemaakt).
Je kunt deze stappen opnieuw doorlopen om een ander Microsoft Advertising rapport toe te voegen. Je kunt ook de informatie in het blad naar een nieuwe kolom kopiëren en deze in het blad bewerken.
Niet alle cellen worden ingevuld door de zijbalk. De velden die niet worden ingevuld door de zijbalk kunnen in de configuratie sheet worden ingevoerd.

Microsoft Advertising rapporten aanpassen

Er zijn twee manieren om rapporten te bewerken nadat je ze hebt gemaakt:

 • In het add-on menu kun je "Edit report" selecteren. Er zal een zijbalk openen met een lijst van de rapportnamen die momenteel in je configuratieblad staan. Je kunt er een selecteren en de zijbalk zal je rapportconfiguratie laden in de zijbalk. Je kunt wijzigingen aanbrengen in de zijbalk en de nieuwe configuratie opslaan in het configuratieblad.
 • Een andere optie is om de rapportconfiguratie direct in de sheet te bewerken.

Rapporten uitvoeren

Ga naar "Extensions" > "Microsoft Ads (Bing Ads) reporting by Adformatic" > "Run reports" in het menu om alle rapporten die je hebt gemaakt uit te voeren.

Plan rapporten om automatisch uit te voeren

Rapporten kunnen automatisch worden gepland. Om dit te doen, ga naar "Extensions" > "Microsoft Ads (Bing Ads) reporting by Adformatic" > "Set schedule".
Er zal een dialoogvenster openen waarin je drie dingen kunt aangeven:

 • Het in- en uitschakelen van een schema.
 • Kies de frequentie, dag en tijd.
 • Stel in of je een e-mail wilt ontvangen als het uitvoeren van een rapport mislukt.

Het schema gebruikt de tijdzone van de spreadsheet. Om de tijdzone bij te werken ga je naar: "File" > "Settings" in het Google Sheets-menu. Als er geen tijdzone is ingesteld, gebruikt het schema de Coordinated Universal Time (UTC). Als je de tijdzone verandert, moet je het schema opnieuw instellen om de nieuwe tijdzone te gebruiken.

Opties voor rapportconfiguratie

Option Required Description
Report name Yes De naam die je aan het rapport geeft. De naam moet uniek zijn. Als de naam niet uniek is, wordt er automatisch een volgnummer toegevoegd om het uniek te maken. De rapportnaam is ook de naam van de sheet waarnaar de gegevens worden geschreven.
Customer ID Yes De ID van het advertentieaccount dat eigenaar is van of geassocieerd is met de entiteiten in het verzoek. Voer de id in dit formaat in: XXXXXXXXX.
Customer account ID Yes De ID van het Microsoft Advertising klantaccount waarvan je de gegevens wilt ophalen. Voer de id in dit formaat in: XXXXXXXXX.
Customer account name De naam van het Microsoft Advertising klantaccount. Dit wordt bovenaan het rapport weergegeven.
Start date Yes De startdatum voor het ophalen van Microsoft Advertising gegevens. Je kunt een specifieke startdatum opgeven, geformatteerd als JJJJ-MM-DD of een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • SaturdayLastWeek
Bekijk alle mogelijke opties voor relatieve datums.

Je kunt ook de datumsfuncties van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. Bijvoorbeeld, de volgende expressie geeft de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
End date Yes De einddatum voor het ophalen van Microsoft Advertising gegevens. Je kunt een specifieke einddatum opgeven, geformatteerd als JJJJ-MM-DD of een relatieve datum.
Opties voor het opgeven van een relatieve datum:
 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • yesterday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • SaturdayLastWeek
Bekijk alle mogelijke opties voor relatieve datums

Je kunt ook de datumsfuncties van Google Sheets gebruiken om deze waarde programmatisch op te geven. Bijvoorbeeld, de volgende expressie geeft de laatste dag van de vorige maand: =EOMONTH(TODAY(), -1)
Report type Yes Hier kun je het type rapport definiëren. Je kunt elk rapporttype kiezen dat hier wordt vermeld: https://learn.microsoft.com/en-us/advertising/guides/report-types?view=bingads-13
Columns Yes De kolommen zijn alle attributen en statistieken voor je rapport.
Sort Met de sorteeroptie kun je bepalen in welke volgorde de rijen worden getoond. Je kunt het rapport sorteren op kolommen die in het rapport zijn opgenomen.
Limit Het maximale aantal rijen voor het rapport. Als deze parameter leeg wordt gelaten, worden alle rijen weergegeven.
Email addresses De e-mailadressen waarnaar dit rapport moet worden verzonden. Het rapport wordt alleen verzonden als het rapport ten minste 1 rij met gegevens bevat. Laat dit veld leeg om geen e-mail te verzenden.
Hide report Header Standaard worden extra informatie en de totalen boven het rapport getoond. Stel de waarde in op WAAR om deze rapportkoptekst te verbergen. Het rapport begint dan bij rij 1.
First column Standaard begint de rapportgegevens in de eerste kolom. Echter, je kunt dit wijzigen door een ander startkolomnummer te specificeren, zoals 3, zodat het rapport begint in kolom 3.
Skip report Indien WAAR, wordt het rapport in de overeenkomstige kolom niet uitgevoerd.
Last update on Dit is een alleen-lezen veld. Dit veld wordt ingevuld door de add-on, zodat je eenvoudig kunt zien wanneer een rapport voor het laatst is bijgewerkt.
Internal report ID Dit is een alleen-lezen veld, ingevuld door de add-on. Het is de id van het opgevraagde rapport. Als het maken van een rapport meer dan 6 minuten duurt (wat zeldzaam is), zorgt dit ervoor dat het rapport in de volgende uitvoering naar de sheet kan worden geschreven.
Time zone Dit is de tijdzone van het Microsoft Advertising account. Het wordt ingevuld door de add-on als het leeg is. De tijdzone is nodig om het rapport op te vragen. Het opslaan van de tijdzone in de sheet maakt de add-on sneller.

Overzicht beschikbare relatieve datums

Relatieve datums:

 • XdaysAgo (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgo)
 • today
 • yesterday
 • mondayThisWeek
 • lastSunday
 • sundayLastWeek
 • mondayLastWeek
 • fridayLastWeek
 • saturdayLastWeek
 • sunday2WeekAgo
 • monday2WeekAgo
 • friday2WeekAgo
 • saturday2WeekAgo
 • firstDayThisMonth
 • firstDayLastMonth
 • lastDayLastMonth
 • firstDay2MonthsAgo
 • lastDay2MonthsAgo
 • firstDayThisYear

Relatieve datums vorig jaar:

 • XdaysAgoLastYear (X is een positief geheel getal, bijvoorbeeld 7daysAgoLastYear)
 • sundayLastWeekLastYear
 • mondayLastWeekLastYear
 • fridayLastWeekLastYear
 • saturdayLastWeekLastYear
 • firstDayLastMonthLastYear
 • lastDayLastMonthLastYear
 • firstDayLastYear

Voorwaarden

Voor meer informatie lees onze algemene voorwaarden en privacy policy.

Vragen en verzoeken voor nieuwe functies

Als je een vraag of een verzoek voor een nieuwe functie hebt, neem dan contact met ons op.